Dr Aleksić Aleksandra

Nazad
OBRAZOVANJE

1994 - Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2000 - Specijalizacija dermatovenerologije na Klinici za kožne i polne bolesti VMA, Beograd

RADNO ISKUSTVO

1996 - 2010 - VMA, Beograd
2000 - 2010 - Klinika i Kabinet za kožne i polne bolesti VMA
2010 - DZ Dr Ristić


REFERENCE / STRUČNI RADOVI / ČLANSTVA

Kontinuirana medicinska edukacija sa aktivnim i pasivnim učešćem na brojnim stručnim skupovima u zemji i inostranstvu
Član Udruženja dermatovenerologa Srbije i Srpskog lekarskog društva
Govori engleski jezik

KLIKNITE OVDE ZA PRIKAZ OSTALIH USLUGA IZ OVE GRUPE