Sistematski pregled za pojedince

Nazad

 

SISTEMATSKI PREGLED ZA POJEDINCE

 

OSNOVNI PAKET ZA ŽENE CENA OSNOVNI PAKET ZA MUŠKARCE CENA

Lab analize: KKS+LE , SE, glukoza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, ST, ALT, ukupni bilirubin, pregled urina

  Lab analize: KKS+LE , SE, glukoza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, ukupni bilirubin, pregled urina  
UZ abdomena / ili UZ dojki   UZ abdomena  
Ginekološki komplet (pregled, ultazvuk, kolposkopija, Papanicolau test i vaginalni sekret)   Pregled urologa  
Opšti lekarski pregled + EKG (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka,pregleda glave, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitatste žlezde, pregled srca i pluća, pregled, stomaka, pregleda ekstremiteta na prisustvo varikoziteta, menja telesne težine i visine, krvnog pritiska i temperature, ekg zapis)   Opšti lekarski pregled + EKG (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka,pregleda glave, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitatste žlezde, pregled srca i pluća, pregled, stomaka, pregleda ekstremiteta na prisustvo varikoziteta, menja telesne težine i visine, krvnog pritiska i temperature, ekg zapis)  
UKUPNO 9700 UKUPNO 6300
PROŠIRENI PAKET ZA ŽENE CENA PROŠIRENI PAKET ZA MUŠKARCE CENA
Lab analize: KKS+LE , SE, glukoza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, ukupni bilirubin, pregled urina   Lab analize: KKS+LE , SE, glukoza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, ukupni bilirubin, pregled urina  
UZ abdomena   UZ abdomena  
UZ dojki   UZ testisa  
Oftamološki pregled   Oftamološki pregled  
Palpatorni pregled dojki   Pregled urologa  
Ginekološki komplet (pregled, ultazvuk, kolposkopija, Papanicolau test i vaginalni sekret)   Pregled dermatologa  
Opšti lekarski pregled + EKG (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka,pregleda glave, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitatste žlezde, pregled srca i pluća, pregled, stomaka, pregleda ekstremiteta na prisustvo varikoziteta, menja telesne težine i visine, krvnog pritiska i temperature, ekg zapis)   Opšti lekarski pregled + EKG (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka,pregleda glave, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitatste žlezde, pregled srca i pluća, pregled, stomaka, pregleda ekstremiteta na prisustvo varikoziteta, menja telesne težine i visine, krvnog pritiska i temperature, ekg zapis)  
JEDNA PARCIJALNA MASAŽA   JEDNA PARCIJALNA MASAŽA  
UKUPNO 14500 UKUPNO 11100
KOMPLETAN PAKET ZA ŽENE CENA KOMPLETAN PAKET ZA MUŠKARCE CENA
Lab analize: KKS+LE , SE, glukoza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, ukupni bilirubin, TSH, fT4, pregled urina   Lab analize: KKS+LE, SE, glukoza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, ukupni bilirubin, TSH, fT4, free PSA, PSA, pregled urina  
UZ abdomena   UZ abdomena  
UZ dojki   UZ testisa  
UZ štitne žlezde   UZ štitne žlezde  
Oftamološki pregled   Oftamološki pregled  
Dermatološki pregled   Pregled urologa  
Palpatorni pregled dojki   Pregled dermatologa  
Ginekološki komplet (pregled, ultazvuk, kolposkopija, Papanicolau test i vaginalni sekret)   Opšti lekarski pregled + EKG (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka,pregleda glave, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitatste žlezde, pregled srca i pluća, pregled, stomaka, pregleda ekstremiteta na prisustvo varikoziteta, menja telesne težine i visine, krvnog pritiska i temperature, ekg zapis)  
Opšti lekarski pregled + EKG (obuhvata uzimanje kompletnih anamnestičkih podataka,pregleda glave, vrata, ždrela, palpatorni pregleda štitatste žlezde, pregled srca i pluća, pregled, stomaka, pregleda ekstremiteta na prisustvo varikoziteta, menja telesne težine i visine, krvnog pritiska i temperature, ekg zapis)   JEDNA PARCIJALNA MASAŽA ILI RAZGOVORE SA PSIHOLOGOM  
JEDNA PARCIJALNA MASAŽA ILI RAZGOVORE SA PSIHOLOGOM      
UKUPNO 18900 UKUPNO 15000
DIJAGNOSTIČKI PAKET ZA ŽENE CENA DIJAGNOSTIČKI PAKET ZA MUŠKARCE CENA
UZ abdomena   UZ abdomena  
UZ dojki   UZ prostate  
UZ štitne žlezde   UZ štitne žlezde  
Dopler krvnih sudova vrata   Dopler krvnih sudova vrata  
Dopler krvnih sudova nogu   Dopler krvnih sudova nogu  
UKUPNO 9200 UKUPNO 9200

POZOVITE NAŠE LEKARE U CALL CENTRU I ODABERITE SVOJ PAKET PREGLEDA