Test funkcije čula sluha-audiometrija

Nazad
Audiometrija je neinvazivna dijagnostička procedura, kojom se utvrđuje postojanje oštećenja sluha. Ovim ispitivanjem se može odrediti stepen i tip oštećenja.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka