Repozicija nosa u lokalnoj anesteziji

Nazad
Primenjuje se rana instrumentalna repozicija, uz analgetike. Ordiniraju se antibiotici i antitetanusna zaštita, kod otvorenih povreda. Potrebna je prednja tamponada nosa i fiksacija fragmenata kosti, tokom 7 dana.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka