ORL pregled sa audiometrijom i timpanometrijom

Nazad
Pregled specijaliste otorinolaringologa, sa dijagnostičkim procedurama za utvrđivanje postojanja oštećenja sluha (audiometrija), "pritiska u srednjem uvu", i akustičkog refleksa (timpanometrija).

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka