Venska aplikacija leka

Nazad
Aplikacija intravenske injekcije.
Usluga obuhvata davanje injekcije, lek se naplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka