Skidanje ili ispiranje uretralnog katetera

Nazad
Uklanjanje uretralnog katetera (vađenje), ili njegovo ispiranje u slučaju da je zapušen.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka