Pregled lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije sa ultrazvučnim pregledom

Nazad
Dijagnostička i terapijska metoda dobijanja uzorka, ili uklanjanja sadržaja promene/ciste žlezdanog tkiva. Uzorak se šalje na citološku analizu, a u slučaju potrebe, i na mikrobiološke i druge analize.
Analize uzorka se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka