Intraartikularno davanje kolagena

Nazad
Instilacija kolagena u zglobnu šupljinu.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka