Intraartikularno davanje injekcije

Nazad
Intraartikularno davanje injekcije.
Usluga obuhvata aplikaciju leka u zglob - intraartikularno. Cena leka se naplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka