Injekcija Metil-ergometril

Nazad
Aplikacija injekcije Metil-ergometril, za stimulaciju mišićne aktivnosti materice, u cilju sprečavanja i lečenja krvarenja materice.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka