Detoksikacija parcijalnim agonistima

Nazad
Terapijska podrška u cilju lečenja bolesti zavisnosti. Parcijalni agonisti - lekovi se koriste za blokadu receptora, tokom detoksikacije.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka