Davanje infuzije

Nazad
Aplikacija infuzije u cilju lečenja i nadoknade tečnosti.
Usluga obuhvata aplikaciju infuzije i infuzioni rastvor, lek se naplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka