Davanje dugotrajne infuzije

Nazad
Aplikacija dugotrajne infuzije (više rastvora), u cilju lečenja i nadoknade tečnosti.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka