Retencija pulpalnim kočićem - bez srži

Nazad
Pulpalni kočići imaju funkciju da zaštite zub od unutrašnjih stresova i frakture korena i da obezbede retenciju restauracije.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka