Retencija parapulparnim kočićem

Nazad
Parapulparni kočići imaju funkciju da zaštite zub od unutrašnjih stresova i frakture korena i da obezbede retenciju restauracije.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka