Mamografija

Nazad
Mamografija je neinvazivna radiološka dijagnostička procedura za otkrivanje promena u dojci. Koristi se specijalni rentgenski aparat (mamograf). Opis mamografskog snimka nije uključen u cenu.
Usluga obuhvata snimanje dojki. Opis mamografskog snimka je uključen u cenu.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka