Pregled za članove posade broda spirometrija

Nazad
Pregled specijaliste pulmologa, u cilju dijagnostike plućnih bolesti sa spirometrijom - procenom funkcije disajnog sistema, na osnovu izmerenog kapaciteta pluća, volumena izdahnutog vazduha i brzine protoka vazduha kroz disajne puteve, u cilju dobijanja uverenja o sposobnosti za članove posade broda.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka