Vakcina Pentaksim sa uslugom davanja

Nazad
Vakcina Pentaksim, sa uslugom aplikacije vakcine - imunizacija protiv: difterija, tetanus, acelularni pertusis, dečija paraliza i meningitis

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka