Sistematski pregled u IV godini života

Nazad
Sistematski pregled deteta u četvrtoj godini života, koji obuhvata pregled pedijatra, fizijatra, logopeda, stomatologa, kao i kontrolu kompletne krvne slike.
Usluga obuhvata pregled pedijatra, fizijatra, logopeda i stomatologa, sa kontrolom kompletne krvne slike.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka