Sistematski pregled u III godini života

Nazad
Sistematski pregled u trećoj godini života obuhvata kompletan pregled po svim sistemima, od strane pedijatra i stomatologa.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka