Sistematski pregled školske dece

Nazad
Sistematski pregled školske dece, koji obavljaju pedijatar i stomatolog, uz kontrolu kompletne krvne slike.
Usluga obuhvata pregled pedijatra i stomatologa, sa analizom kompletne krvne slike.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka