Sistematski pregled pre polaska u školu

Nazad
Sistematski pregled deteta pre polaska u školu koji obavljaju: pedijatar, ORL, fizijatar, oftalmolog, stomatolog, logoped, uz kontrolu osnovnih analiza: kompletne krvne slike i urina.
Usluga obuhvata sistematski pregled pedijatra, ORL, logopeda, fizijatra, oftalmologa, stomatologa, kao i analize: kompletna krvna slika i urin.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka