Pregled lekara specijaliste pedijatrije

Nazad
Pedijatrijski pregled obuhvata uzimanje anamneze, fizikalni pregled, tumačenje i analizu medicinske dokumentacije, postavljanje radne dijagnoze, predlog terapije, eventualno upućivanje na dodatne dijagnostičke i konsultantske preglede.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka