Pedijatrijski kardiološki pregled profesora sa ultrazvukom srca

Nazad
Pedijatrijski kardiološki pregled sa ultrazvučnim pregledom srca, specijaliste profesora: razgovor sa roditeljima i pacijentom u okviru anamneze, fizikalni auskultatorni pregled srca i magistralnih krvnih sudova, auskultacija pluća i opšti internistički pregled, sagledavanje opšteg statusa, merenje krvnog pritiska i pulsa, tumačenje laboratorijskih nalaza i dijagnostičkih procedura, sa ultrazvučnim pregledom srca, dijagnostičkom metodom koja koristi ultrazvučni talas za vizuelizaciju srčanih struktura, pomoću koje se dobijaju značajni podaci o morfologiji i funkciji srčanog mišića, srčanih zalistaka, dimenzijama srčanih šupljina, i brzini protoka krvi kroz srce i velike krvne sudove. Postavljanje dijagnoze i određivanje terapije.
Uslugu obavljaju: prof. dr Ida Jovanović prof. dr Jovan Košutić i prof. dr Vladislav Vukomanović

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka