Eksplorativni intervju deteta i roditelja

Nazad
Eksplorativni logopedski intervju deteta i roditelja, u trajanju od 60 minuta.
Usluga obuhvata razgovor sa detetom i roditeljima, u trajanju od 60 minuta.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka