Vakcina Prevenar 13 sa uslugom davanja

Nazad
Vakcina Prevenar 13, i usluga aplikacije vakcine - trinaestovalentna vakcina protiv pneumokoka.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka