Vakcina Aldipete-T sa uslugom davanja

Nazad
Vakcina Aldipete-T sa uslugom davanja, imunizacija protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka