Postavljanje holter aparata na terenu

Nazad
Postavljanje i skidanje holtera - uređaja za kontinuirano snimanje, u određenom vremenskom inervalu, od 24, 48 i 72 h, kao i tokom noći (EKG, pritiska, EMNG, PMNG, i slično), na terenu.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka