Injekcija Metil-ergometril, na terenu

Nazad
Aplikacija injekcije Metil-ergometril, za stimulaciju mišićne aktivnosti materice, u cilju sprečavanja i lečenja krvarenja materice, na terenu.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka