Detoksikacija - terapija održavanja

Nazad
Terapija održavanja, u programima odvikavanja zavisnika opijata: detoksikacija za sprečavanje narkotičkog apstinencijalnog sindroma, ublažavanje neželjenih fizioloških ili psiholoških posledica, usled prekida uzimanja opoida.
Usluga obuhvata terapiju na mesečnom nivou.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka