Davanje infuzije na terenu

Nazad
Aplikacija infuzije, u cilju lečenja i nadoknade tečnosti, na terenu.
Usluga obuhvata aplikaciju infuzije i rastvore, dodatni lekovi se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka