Pregled lekara specijaliste interne medicine - hematologije

Nazad
Pregled specijaliste hematologa, u cilju dijagnostike urođenih i stečenih poremećaja krvi, poremećaja zgrušavanja krvi i malignih bolesti krvi. Lekar obavlja razgovor sa pacijentom i sprovodi detaljan klinički pregled, kao i dalja ispitivanja: laboratorijska, ispitivanje kostne srži, limfnih žlezda, ispitivanje hemostaze i koagulacije.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka