Ekspertski UZ

Nazad
Konzilijarno lečenje predstavlja timski multidisciplinarni pristup u lečenju pacijenata, prema medicinskim indikacijama, u teškim i komplikovanim slučajevima koji po pravilu prevazilaze znanje i iskustvo ordinirajućeg lekara. Obavlja se u cilju pravilnog i racionalnog postavljanja indikacija za primenu terapijskih metoda. Konzilijum može biti internog karaktera, kada u njemu učestvuju specijalisti iste, ili raznih oblasti iz ustanove, i eksternog karaktera, kada se angažuju eksperti neophodni za donošenje zaključka.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka