Spirometrija sa bronhodilatatorom

Nazad
Spirometrija je neinvazivna, bezbolna metoda procene funkcije disajnog sistema, na osnovu izmrenog kapaciteta pluća, volumena izdahnutog vazduha, i brzine protoka vazduha kroz disajne puteve. Koristi se i u svrhu procene uspešnosti terapije kod oboljenja pluća. Spirometrijskim ispitivanjem pre i posle delovanja bronhodilatatora, ili bronhokonstriktornih supstanci, može da se otkrije bronhospastički mehanizam u bolestima sa opstrukcijom disajnih puteva.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka