Pulmološki pregled i spirometrija

Nazad
Pregled specijaliste pulmologa, u cilju dijagnostike plućnih bolesti sa spirometrijom - procenom funkcije disajnog sistema, na osnovu izmerenog kapaciteta pluća, volumena izdahnutog vazduha i brzine protoka vazduha kroz disajne puteve.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka