Pregled lekara specijaliste fizijatrije

Nazad
Fizijatrijski pregled uključuje inspekciju, tj. posmatranje držanja pacijenta, i dela tela u kome pacijent oseća tegobe. Potom sledi palpacija, tokom koje se pregleda stanje zglobova, mišića i okolnih tkiva, i pokretljivosti zglobova i mišićne snage.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka