Kineziterapija na terenu

Nazad
Metoda koja koristi pokret kao glavno sredstvo u procesu rehabilitacije i lečenja, kroz različite oblike fizičke aktivnosti. Obavlja se na terenu.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka