Fizikalna terapija-2 procedure, 5 tretmana

Nazad
Fizikalna terapija se koristi u lečenju i osposobljavanju pacijenata sa težim i lakšim povredama koje su posledica fizičke traume, u periodu postoperativnog oporavka, nakon dužeg mirovanja, kod stanja koja nastaju kao posledica moždanog udara, kod poremećaja motornog razvoja kod dece. Fizikalna terapija se sprovodi: elektroterapijom, laserom male snage, magnetom, ultrazvukom, parafinom ili kombinacijom terpeutskih sredstva.
Usluga obuhvata terapiju kombinacijom dva terapeutska sredstva: elektroterapije, lasera, magneta, ultrazvuka ili parafina, 5 tretmana.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka