Biopsija štitne žlezde

Nazad
Uzimanje uzorka patološki izmenjenog tkiva štitne žlezde, za histopatološku analizu.
Usluga obuhvata biopsiju. Analize uzoraka se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka