Inhalacija na terenu

Nazad
Inhalatorna terapija, koja omogućava bezbolnu primenu lekova. Pacijent udiše lek preko maske za lice, ili pomoću nastavka za usta, čime se omogućava kontinuirana inhalacija odgovarajuće doze leka, pri odgovarajućoj brzini, kao i određena veličina čestica. Obavlja se na terenu.
Usluga se odnosi na inhalaciju. Lekovi se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka