Prostigminski test

Nazad
Dijagnostički test kod sindroma oštećenja neuromišićne transmisije.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka