Pregled lekara specijaliste neurologije

Nazad
Klasičan pregled specijaliste neurologa, koji obuhvata ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, pregled kranijalnih nerava (vid, sluh, mimika), procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje stajanja i hoda, ispitivanje koordinacije, senzibiliteta, kontrole sfinktera.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka