EEG standardni

Nazad
Elektroencefalografija (EEG) je osnovna neurofiziološka metoda, koja registruje moždanu električnu aktivnost, preko elektroda koje se postavljaju na poglavinu, u cilju funkcionalnog ispitivanja mozga, pretežno funkcije moždane kore, u kojoj je sedište visoko diferenciranih psihičkih funkcija (kao što su opažanje, mišljenje i pamćenje), ali i motorne (govor, kretanje, pisanje), kao i čulne funkcije (centri za sluh i vid, za senzibilitet i dr.). Rezultat se dobija u vidu zapisa, koji se naziva elektroencefalogram i koji se tumači kao fiziološki, ili patološki.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka