Psihološki pregled za tuđu negu i pomoć (MMSE test)

Nazad
Pregled psihologa u cilju dobijanja uverenja o potrebi za tuđom negom i pomoći sa MMSE testiranjem. Mini-Mental State ispit (MMSE) je test kognitivnih funkcija kod starijih osoba uključuje testove orijentacije, pažnje, pamćenja, jezika i vizuelno-prostorne sposobnosti.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka