Psihološka provera uračunljivosti

Nazad
Psihološka provera i procena uračunljivosti.
Usluga obuhvata procenu od strane neuropsihijatra i psihologa.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka