Profesionalna selekcija

Nazad
Profesionalna selekcija je postupak procene kandidata, koji najbolje odgovaraju zahtevima radnog mesta iz konkursa za određeni posao.
Usluga obuhvata pojedinačnu profesionalnu selekciju kandidata.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka