Pregled lekara specijaliste psihijatrije

Nazad
Pregled specijaliste psihijatra, koji na osnovu intervjua procenjuje emocionalno stanje, proces razmišljanja, kognitivno funkcionisanje, i testiranje realiteta. Na temelju dobijenih podataka i opservacije ponašanja, predlaže modalitet terapije, postavlja dijagnozu i aktivno uključuje pacijenta u proces lečenja.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka