Neuropsihološko testiranje I deo

Nazad
Testovi koji mogu detektovati probleme sa percepcijom, ili neuropsihološki testovi kojima se ispituju psihološke funkcije, koje su povezane sa određenim moždanim strukturama ili neuralnim putevima, te se koriste za procenu moždanih oštećenja, ili drugih oštećenja nervnog sistema.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka