Mišljenje neuropsihijatra za smeštaj u dom za stara lica

Nazad
Mišljenje specijaliste psihijatra, u cilju procene sposobnosti za smeštaj u dom za stara lica.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka